Královo Pole, Ponava, Sadová

TRADICE A ZODPOVĚDNOST – PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Volba č.1

 Programové priority a východiska pro komunální volby 2018

„ žít a nechat žít“

Podporujeme:

 

1. Pro Královo Pole zelené: Zdravé životní prostředí je podmínkou rozvoje a zdraví nás všech. Podporujeme zachování zelených ploch v územním plánu, zelené vnitrobloky, uliční aleje a hospodaření s dešťovou vodou.

Životní prostředí

 • péči o veřejné plochy, výsadbu stromů a péči o zeleň · zahrádkaření, komunitní zahrady a aktivní trávení volného času · kompostování  ·  šetrné hospodaření s vodou a půdou, zasakování dešťové vody, ozelenění ploch ·  snižování teploty ve městě všemi způsoby  ·  opatření pro zlepšení kvality ovzduší  ·  energetické úspory ve veřejných budovách  · cirkulární ekonomiku jako integrální součásti udržitelného rozvoje, environmentální šetrnost, možnost rozebrání na jednotlivé materiály a zdravotní nezávadnost prvotního produktu  ·  adaptační opatření na změnu klimatu  · omezení jednorázových plastů

Územní rozvoj a doprava

 • konsenzus pro všechny v dopravě i na chodníku – ulice jsou veřejný prostor ·  nový územní plán má svými pravidly regulovat necitlivé zahušťování současné zástavby, které snižuje kvalitu bydlení a zhoršuje prostředí města  ·  pravidla musí zajistit ochranu stávající zeleně, udržení zelených vnitrobloků a rozšíření ploch zeleně v celé rozmanitosti  ·  rekonstrukce Královopolského nádraží včetně přemístění pošty  ·  kapacitní parkování v novém objektu u nádraží  · trváme na přemístění fotbalu ze Srbské na nový moderní městský stadion XXI.století  ·  moderní doprava bez zbytečných emisí  · zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění ulic v obytných zónách

 

2. Pro Královo Pole férové. Místní zájem spojuje. Podporujeme společné hledání řešení, komunikaci a otevřenost. Radnice je pro občany

Rozvoj městské části  a odpovědné hospodaření

 • komunikace s veřejností u důležitých investičních záměrů, prověření záměru v soutěži, veřejná plánovací setkání a průběžné projednávání s veřejností · ochrana památek a kulturního dědictví, podpora kvalitní architektury  ·  otevřená radnice  ·  férová radniční periodika  ·  participativní rozpočet ·  veřejné projednávání rozvojových cílů obce ·  opatření pro hospodaření s dešťovou vodou  ·  plánovací smlouvy s developery ·  otevřená výběrová řízení  ·  energetický management veřejných budov ·  rozklikávací rozpočet  ·  koordinovaný přístup obce k bydlení – udržet proporce mezi privatizací obecních bytů a ponecháním vhodného bytového fondu pro nájemní a sociální bydlení  ·  Královo Pole nadále bez hazardu a heren

 

3. Pro Královo Pole sousedské a kulturní: Souseďme, mluvme spolu! Podporujeme spolupráci generací a spolkový život. Neformální pomoc druhým je přirozená vlastnost lidí. Bez bariér všeho druhu.

Sdílení a podpora  různých forem sousedského života a místních občanských aktivit

 • spolupráce generací v rámci přirozeného sousedského života ·   společná setkání, besedy, hudba, promítání, různé formy místních aktivit ·  společné cvičení · zahrádkářské organizace jako neformální  společenská i vzdělávací aktivita · pěstování nejen zeleniny a květin, ale hlavně vztahu k půdě a přírodě obecně ·  místo komunitního setkávání v zahradách naplňuje lidem potřebu setkávání, společného trávení času a má široký mezigenerační dopad · společná péče o další zanedbané veřejné plochy zeleně v okolí  ·
 • Přírodní zahrada u smrku spolupracuje navíc s různými občanskými sdruženími a školami · podporujeme všechny typy přirozené ekologické výchovy.

Sociální oblast bez bariér

 • důstojné staří (posílení sociální péče, dožití doma) ·  podpora moderních technologií v péči pro zvýšení komfortu seniorů  ·  podpora sociálních firem  · principy variability a odstraňování bariér v obecních bytech  ·  rozšíření počtu veřejných WC ·
 • bezbariérovost veřejných prostor – pohyb po obci bez bariér – přechody, podchody, ulice, veřejné budovy

Kultura, sport, komunita

 • podpora činnosti kulturních subjektů pomocí dotací a spolupráce s MČ · zpřístupnění školních i vysokoškolských hřišť pro veřejnost ·  startovací ateliéry pro začínající umělce  ·  dotace pro volnočasové aktivity pro mládež i seniory  ·  spolupráce škol s kulturními institucemi a sportovními kluby · otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů v divadle BARKA · Nová Barka je společná vize regenerace Husova sboru na multifunkční centrum http://divadlobarka.cz/o-barce/barka-bude/
 • vrcholový sport patří na moderní stadiony – přemístění fotbalu ze stadionu na Srbské · rekreační sport si zaslouží podporu všemi způsoby ( finanční dotace, přístupná sportoviště, klubové prostory)
 • dořešit sportoviště v areálu Ponava za Lužánkami ·   plochy veřejné zeleně a rekreace Planýrka (nad NC Královo |Pole) ·  plochy rekreace, zeleně a sportu v areálu Purkyňova-Vodova-Srbská  ·  rozšířit nabídku pro hřiště, kluziště

 

4. Pro Královo Pole vzdělané a aktivní. Podporujeme rozvoj rodinného života a spolupráci se školami. Studenti jsou partneři obce. Místní živnostníci jsou „naši“

 Rodina a školství

 • rozvoj a ochrana zájmových organizací a sdružení pro děti a mládež ·  podpora mateřských školek v městské části · rozvoj možností pro volnočasové aktivity různých generací · spolkový dům pro zájmové aktivity, schůzky i rodinné oslavy  ·  podpora klubové a zájmové činnosti seniorů  ·   participativní rozpočet v základních školách  ·  zlepšení stavu a bezpečnosti školních hřišť · podrora environmentální osvěty, finanční gramotnosti, výuka práce s novými technologiemi  ·  prostředí přátelské pro vysokoškoláky –  studenti jsou „zákazníci města“, potřebují bydlet, smysluplně trávit volný čas a občas i zaparkovat auto ­ – spolupráce s vysokými školami

Podpora podnikání

 • rozvoj lokálního trhu · podpora farmářských trhů a místních akcí  ·  spolupráce s místními firmami při akcích konaných radnicí  ·  obchůdky a zahrádky s posezením oživují místní veřejný prostor