Ing. arch. Helena Vařejková, předsedkyně

tel. 603 728 571,  e-mail: arch.varejkova@volny.cz

 

Ing. Martin Vach, pokladník

tel. 605 204 870,    e-mail : martin.vach@centrum.cz

 

 

Chcete se stát členy Strany zelených? Zde se dočtete více.